Pohled pod kapotu JVM (4.část – dokončení popisu struktury souborů .class)

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o vlastnostech JVM dokončíme popis struktury bajtkódu, tj. souborů s koncovkou .class generovaných (většinou) překladačem Javy. Řekneme si, jakým způsobem jsou uloženy informace o datových položkách tříd, rozhraní či výčtových typů, jak jsou uloženy jednotlivé metody a zmíníme se taktéž…

Využití skrytých vlastností JDK (1)

V dnešním článku o vlastnostech JDK 6 a JDK 7 si řekneme základní informace o jedné skryté (přesněji řečeno velmi málo zdokumentované a známé) vlastnosti nových verzí JDK. Jedná se o alternativní varianty tříd HashMap, LinkedHashMap a TreeMap uložené v archivu alt-rt.jar. Tyto třídy nabízí pro některé aplikace větší výkonnost.

Monitorování procesů a správa paměti v JDK 6 a JDK 7 – využití large pages

Ve dvanácté části seriálu o vlastnostech JDK 6 a JDK 7 (samozřejmě včetně OpenJDK) si řekneme, z jakého důvodu může být v některých případech vhodné používat takzvané large pages, známé též pod názvem huge pages. Jedná se o technologii nabízenou některými novějšími procesory, která je podporována i Linuxem (konkrétně jádry 2.6.x) a samozřejmě…

Využití komprimovaných ukazatelů na objekty v JVM

V dnešní části seriálu o novinkách, které můžeme najít v syntaxi a sémantice programovacího jazyka Java i v jeho virtuálním stroji, si popíšeme vlastnost, která sice byla původně plánována až pro oficiální verzi JDK 7, ale nakonec ji mohou využít i programátoři a uživatelé používající JDK 1.6.0 14 a samozřejmě také OpenJDK 6. Jedná se o zavedení…

Novinky v JDK 7 (3) + co v JDK 7 naopak nenajdeme

Ve třetí části seriálu o nových vlastnostech programovacího jazyka Java i jeho virtuálního stroje dokončíme popis syntaktických a sémantických změn, které lze najít v JDK 7. Ve druhé části článku si navíc řekneme, na které změny budeme naopak muset počkat až do vydání JDK 8 (v ideálním případě bude tato verze k dispozici v polovině roku 2012) –…