Scala in Depth

další název: Scala in Depth – podrobná recenze autor publikace: Joshua Suereth Joshua Suereth vytvořil v podobě své knihy Scala in Depth perfektní kuchařku, sadu best practices, která poskytuje “kuchtíkům ve Scale” tolik potřebný rámec a ideje pro využití mnoha zajímavých vlastností jazyka, který přirozeně kombinuje vlastnosti objektově orientovaného (OOP) i funkcionálního programování – dvě dosud typicky odděleně používaná […]