Autorizácia v JSF

Pre neinvazívny spôsob kontrolovania stavu zobrazenia komponent v JSF aplikácii môžeme využiť knižnicu jReCo (JSF Rendering Controller). Táto knižnica funguje ako plugin, ktorý vsunieme do našej aplikácie a buď dovolíme, aby jReCo ovládalo aplikáciu plne automaticky, alebo necháme na programátora, aby sa sám rozhodol, kedy má jReCo vyhodnotiť…