Verzování datového modelu a LiquiBase

Přidávání tabulek, sloupců, integritních omezení, přejmenovávání a štěpení tabulek, konfigurace vývojového, testovacího a produkčního prostředí… Je mnoho požadavků, které mají vliv na podobu datového modelu. V tomto blogu zkusím popsat běžné činnosti týkající se správy relačního datového modelu a stručně představit nástroj LiquiBase. internetové odkazy: http://tom2ee-cs.blogspot.com/2010/01/verzovani-datoveho-modelu-liquibase.html