PermGenSpace problem? No problem!

Tento článek vyšel na našem firemním intranetu. Jelikož je jeho obsah velmi přínosný ve své jednoduchosti a agregace poznatků z řady roztříštěných zdrojů po internetu, požádal jsem autora Michala France o svolení k jeho zveřejnění. Jak to dopadlo, můžete vytušit už sami. Výsledkem je že se s Vámi mohu podělit o zkušenosti s (vy)řešením problémů…