Verzování webových služeb, SOAP

Verzování webových služeb je jeden z běžných (a klasických) aspektů SOA governance. Nicméně povědomí o tom, jak služby verzovat je, alespoň v enterprise oblasti, poměrně malé. Na webu SoftWare Samuraj vyšlo shrnutí této problematiky, pro webové služby založené na SOAP technologii.

Architektonické principy RESTu

Webové služby (WS) jsou posledních pár let jednou ze stěžejních komponent aplikačního a systémového vývoje. Dvě hlavní technologické větve jsou WS založené nad protokolem SOAP (označované jako WS-*) a WS postavené na REST architektuře. Druhá zmíněná oblast je sice široce etablovaná v oblasti open source a cloudových technologií, ale zatím se jen…

Management za zavřenými dveřmi

Někdy to tak přijde, že člověk se z vývojáře stane teamleaderem. Místo aby psal v Javě ve svém oblíbeném IDE, píše v Excelu a v Outlooku, krotí JIRu, nebo jiný issue tracking systém a hlavně – musí komunikovat s lidmi. Kromě toho, že se běžně bude potkávat s lidma z projektu a z jiných týmů, […]

Certifikace Java EE 6 Web Services Developer

Certifikace v oblasti SW inženýrství mají své příznivce i odpůrce. A pak lidi, který to prostě neřeší. Ať už člověk patří do kterékoliv kategorie, není na škodu znát názor někoho jiného, či pohled na věc z jiného úhlu. Krátké zhodnocení jedné z aktuálních javovských certifikací přináší blog SoftWare Samuraj.

Map a reduce, funkcionální elegance

Funkcionální programování (FP) sluje mnoha vlastnostmi, které v mainstreamových programovacích jazycích nejsou, nebo působí velmi exoticky. Jedním z aspektů, který pronikl do podvědomí i lidí nepoznamenaných FP jsou funkce map a reduce – inspirace pro algoritmus MapReduce. Na blogu Sometimes Clojure vyšel článek, který popisuje použití těchto dvou…

Hadoop, lehký úvod do HDFS

Hadoop je framework od Apache Software Foundation (ASF) pro zpracování Big Data a také Java implementací MapReduce algoritmu. Na blogu SoftWare Samuraj vyšel první díl „lehkého úvodu“ do Hadoopu, věnující se jedné z komponent – distribuovanému filesystemu HDFS.

Maven, buildovací a konfigurační profily

Na projektu je většinou potřeba řešit nasazení na různá prostředí, s čímž souvisí změna konfigurací. Maven umožňuje několik způsobů, jak tuto potřebu řešit. Na blogu SoftWare Samuraj vyšel článek popisující jednu z možností – použití filtrování a buildovacích profilů.