Jak rozchodit subreporty na JasperServeru

Každý report v napsaný v JasperReport / navržených v editoru iReport může obsahovat pouze jeden jediný zdrojový dotaz pro získání dat — definovaný v elementu <queryString>. V některých případech potřebujete získat data pomocí dvou či více dotazů. V takových případech si s jediným reportem nevystačíte — pro tento účel jsou k dispozici…

JasperServer Input Controls pro volbu více hodnot

Dříve či později při vývoji reportů nad JasperServer narazíte na požadavek, aby parametry a vstupní prvky dovolovaly zvolit více jak jednu hodnotu. Typicky je třeba prvek, kde se volí právě jeden prvek, jeden a nebo všechny, a nebo jeden až všechny. Dnes popíšu, jak vytvořit vstupní prvek s možností volby různého počtu hodnot. Základem je…

Lineární grafy v JasperReports / iReports

Moje práce na reportech a JasperServeru pro jejich správu pokračuje i nadále. Aktuálně jsem řešil problém, jak správně vytvořil lineární graf (Line Chart) v editoru iReports. Kde byl problém? Byly dokonce dva. První se týkal správného umístění elementu grafu v JRXML šabloně, druhý zadání zdrojových políček z dotazu. Druhý ze zdrojů uváděl, že do…