BrnoJUG

V rámci brněnské Java User Group se organizují přednášky pomocí stránky BrnoJUG. Tam naleznete info o setkáních a přednáškách v Brně.

Přednášky BrnoJUG momentálně probíhej v Živo U Palečka, Koliště 643 · Brno-střed.

Zájemci o prezentování nebo sponzoring se můžou ozvat emailem.

Najdete nás taky na Twitteru @BrnoJUG nebo na Mastodoně @BrnoJUG@mastodon.social.

Email: jugbrno@gmail.com

Organizátoři:

  • Martin Štefanko (xstefank122@gmail.com)

ENGLISH

In Brno, we coordinate events through the meetup.com site BrnoJUG. You can find all event information and planned sessions in Brno there.

The talks are currently presented at Živo U Palečka, Koliště 643 · Brno-střed.

Speakers or sponsors can contact us via email.

You can find us on Twitter @BrnoJUG or Mastodon @BrnoJUG@mastodon.social.

Email: jugbrno@gmail.com

Organizators:

  • Martin Štefanko (xstefank122@gmail.com)