Lednové setkání Czech Java User Group proběhne
26.1.2009 od 18h v posluchárně K9 v prostorech ČVUT
na Karlově náměstí. Tématem tohoto setkání budou web
services a proběhnou dvě prezentace Metro jako
dopravní prostředek pro webovou komunikaci
od
Marka Potočiara (Sun) a JBossWS
Introduction Presentation
od Richarda
Opalky
(JBoss).

Metro jako dopravní prostředek pro
webovou komunikaci

Webové služby dnes slouží ve světě informačních
systémů jako integrační a komunikační standard a
představují jeden ze základních pilířů SOA. Vývoj
webových služeb se zpravidla odehrává s pomocí
vhodných nástrojů a specializované platformy, která
zároveň garantuje jejich interoperabilitu v
heterogenním prostředí dnešních IT systémů.

Cílem této přednášky je představit Metro
(http://metro.dev.java.net), jakožto platformu pro
nasazení webových služeb na bázi JAX-WS, poodhalit
způsoby a cíle použití WS-* technologií a ukázat na
praktických příkladech vývoj interoperabilních
webových služeb.

O autorovi

Marek Potočiar má jako vývojář aplikací a
integračních řešení na platfomě Java EE dlohodobé
zkušenosti s vývojem webových služeb. V současnosti
pracuje v společnosti Sun Microsystems jako technický
šéf vývoje na projektu Interoperabilních technologií
webových služeb (WSIT, http://wsit.dev.java.net),
který je jednou ze dvou hlavních součástí platformy
Metro a zahrnuje implementaci nejdůležitějších WS-*
technologií, zejména "Addressing",
"Metadata exchange", "Security",
"Secure conversation", "Reliable
messaging", "Trust" nebo
"Transactions".

JBossWS Introduction Presentation
  • What is JBoss, JBoss AS and JBoss WS
  • Web Services Standards Overview
  • What is JBoss WS Web Service Framework
  • JBoss WS Modules Explained
  • JAXWS Stacks Comparison
  • Cross Stack Tools
  • JBoss WS Project Status

About author

Richard Opalka was born in Snina, Slovakia and
graduated with a degree in informatics at University
of Pavel Jozef Safarik in Kosice. He fell in love
with Java 9 years ago and has spent most of his
professional career with Web Services development. He
joined JBoss in 2007 to work full time on JBoss Web
Services Project.