Dne
30. října 2006 proběhne od 18:00
3. setkání
CZJUG, které
bude o anotacích a o
JDK 7.
Přednášet bude Rob Harwood z firmy
JetBrains – autoři IDE IntelliJ IDEA (níže v textu
abstrakt přednášky a speaker bio). Druhým hostem bude
Danny Coward, vývojář JDK a téma jeho přednášky bude
novinky v JDK 7 (viz Dannyho blog). Přednášky budou opět na ČVUT v
posluchárně K1 (Karlovo náměstí 13, Praha, vchod přes
Strojní fakultu ČVUT, následujte šipky, případně zde je
plán
cesty do K1
).

Anotace v Jave a jejich podpora v
IntelliJ IDEA – Rob Harwood

Tato prezentace bude jistě zajímavá, mimo jiné díky
tomu, že firma JetBrains včera vydala novou verzi
vývojového prostředí IntelliJ IDEA 6.0 spolu s první
verzí serveru Team City. Více informací o nové verzi
naleznete na
webu JetBrains
, případně si můžete předíst diskuzi o nové verzi na TheServerSide. Rob také
přislíbil, že během jeho prezentace bude možné získat
různé ceny (např. licence IntelliJ IDEA). Pokud vás
zajímá toto vývojové prostředí, můžete si o něm také
více přečíst v
blogu Roba Harwooda
.

Abstrakt přednášky

Annotations are more than just a Java language feature,
they can also


augment code to make tool integration tighter and more
intelligent, thereby


increasing both individual and team productivity. Rob
Harwood shows the


state of the art of tool support for annotations,
including advanced IDE


support, custom tool support, and with special
attention on JSR 305,


„Annotations for Java Software Defect Detection,“ which
aims to define


standardized annotations for static code analysis tools
to detect bugs more


accurately. Detecting and correcting NPEs before they
happen is just one


example of annotation tool support that is so useful
that every developer


should know how to use it.

Speaker bio


Rob Harwood has been a professional software engineer
for 7 years, and is


currently employed at JetBrains, Inc. in Prague. He has
a broad range of


experience from online games to distributed business
applications, and an


even broader range of technical interests from
evolutionary algorithms to


user interface design. Rob is an aspiring science
fiction writer, with


additional interests in natural sciences, philosophy,
and the human


experience. He has an Honours B.Sc. in Computer Science
from the University


of Toronto, specializing in Human-Computer
Interaction.

Nové vlastnosti v JDK7 – Danny
Coward


Druhým přednášejícím bude Danny Coward, který stejně
jako Rob často bloguje, takže se můžete na jeho
prezentaci připravit
a přečíst si o tom, na čem
pracuje a co ho zajímá. Danny bude mluvit o nových
vlastnostech pro JDK7. Plánování pro JDK7 ještě nebylo
uzavřené a tak je mnoho otazníků, která z JSR se stanou
součástí nové verze Javy. Danny by měl mluvit o
některých zajímavějších JSR a jak ovlivní budoucí
syntax či jiné vlastnosti java platformy. Java se čím
dál více otevírá a pokud vás zajímá nejnovější dění
kolem opensourcování javy, navštivte web JDK
opensource community
.

Speaker bio


Danny bio
Java puzzles

prezentace k Java
puzzles