Sun představil
koncem října 2006 novou verzi vývojového prostředí pro
vývoj Java aplikací – NetBeans 5.5. Tato verze přináší
kompletní podporu standardu Java EE 5, který výrazně
zjednodušuje vývoj webových a enterprise aplikací.
Spolu s NetBeans jsou také nyní dostupné tři nové
přídavné balíčky: Enterprise pack, C/C++ pack a Visual
web pack. Pojďme se nyní podívat na novou funkčnost
dostupnou jak ve standardní verzi NetBeans 5.5, tak v
nových přídavných balíčcích.

NetBeans Enterprise Pack


Návrh BPEL pomocí NetBeans 5.5 a Enterprise
pack

Standard Java EE 5 je dlouho očekávaný standard,
který řeší problémy dřívějších verzí standardu J2EE.
Ačkoliv J2EE 1.3 a 1.4 poskytovaly velmi bohatou sadu
knihoven a nástrojů pro vývoj enterprise aplikací,
mnoho vývojářů si stěžovalo, že je vývoj pomocí
těchto standardů náročný a je třeba psát mnoho kódu,
který není nezbytně nutný. V open source komunitě
vznikly konkureční frameworky (např. Spring a
Hibernate), které řeší tyto problémy a mnoho lidí je
začalo používat. Java EE 5 vychází ze znalostí
získaných při tvorbě těchto frameworků a hlavním
cílem této verze je zjednodušit vývoj a minimalizovat
množství kódu, který je potřeba psát. To se myslím
velmi dobře podařilo – aplikace vytvářené pomocí Java
EE 5 obsahují jednoduché POJO (Plain Old Java Object)
třídy a používají anotace namísto krkolomného XML
kódu. Vývojář také musí psát podstatně méně kódu,
protože se na mnoha místech zavedly inteligentní
výchozí hodnoty.

Díky
těmto všem zjednodušením by se mohlo zdát, že je
potřeba méně funkčnosti ve vývojovém prostředí, vždyť
Java EE 5 aplikace jsou o tolik jednodušší na psaní.
I přes všechna vylepšení může vývojové prostředí
ušetřit spoustu času a zrychlit psaní kódu. V případě
NetBeans 5.5 můžete použít asistenci při psaní
anotací, generovaní kódu pomocí různých akcí a
wizards, šablony pro všechny možné typy tříd, správu
persistence, atd. NetBeans 5.5 je unikátní v tom, že
vám umožní vygenerovat funkční webovou aplikaci pro
práci s databází během několika minut (na způsob
frameworku Ruby on Rails). NetBeans 5.5 plně
podporuje nové standardy, které jsou součástí Java EE
5:

 

 • Webové služby postavené nad standardem JAX-WS
  2.0

 • Enterprise Java Beans verze 3.0

 • Java Persistence API

 • JavaServer Faces verze 1.2

NetBeans podporuje aplikační servery Glassfish
(Sun), JBoss, Weblogic, Websphere a Tomcat. Další
aplikační servery jsou podporovány pomocí plug-inů
vyvíjených komunitou. Ne všechny aplikační servery
podporují Java EE 5, NetBeans 5.5 samozřejmě nadále
umožňuje psát aplikace pomocí starších verzí
J2EE.

Ačkoliv
podpora Java EE 5 byla hlavním tématem verze 5.5,
jsou dostupné také některé další aktualizace.
NetBeans považuje mnoho odborníku za jedno z
nejlepších IDE pro vývoj Swing aplikací. GUI designér
v NetBeans byl obohacen o mnoho nových vlastností,
pravděpodobně nejvýznamnějším vylepšením je nové
podpora lokalizace GUI do libovolného jazyka. Tuto
aktualizaci je třeba stáhnout z centra aktualizací
NetBeans.

Matisse


GUI designér v NetBeans

NetBeans 5.5 přináší také podporu
versioning systému Subversion, jehož obliba v open
source komunitě neustále roste. NetBeans 5.5 dále
obsahuje aktualizace vývoje plug-inů, oproti verzi
5.0 přibyly další šablony, nová ukázková aplikace,
lepší správa knihoven a některá další vylepšení.

Spolu s verzí 5.5 se také změnila tvář webu
netbeans.org. Web má nyní modernější vzhled a je
jednodušší na používání – obsahuje ucelenější
informace o jednotlivých produktech. Na webu
naleznete mnoho článků o tom, jak používat nové
vlastnosti NetBeans, jak používat nové technologie a
tipy pro vývoj aplikací. Také se můžete zapojit do
rostoucí online komunity uživatelů NetBeans.

NetBeans Web


Nový web www.netbeans.org

Na obrázku webu netbeans.org si můžete
všimnout přídavných balíčků k NetBeans:

 • Mobility pack – vizuální nástroje pro
  Java ME

 • Visual web pack – vizuální vývoj
  JavaServer Faces

 • Enterprise pack – vizuální nástroje pro
  vývoj SOA aplikací

 • Profiler – umožňuje řešit problémy s
  výkonem aplikací

 • C/C++ pack – podpora C/C++ v
  NetBeans

Mobility pack podporuje nově standard CDC
(Connected Device Configuration), který umožňuje
vytvářet Swingové aplikace pro mobilní zařízení.
Ačkoliv je tento standard velmi nový, již dnes můžete
zprovoznit aplikaci s bohatým Swing GUI na některých
mobilních telefonech. Vývoj aplikací pro standard CDC
je blíže vývoji Java SE aplikací, což ocení spousta
vývojářů, která nemá zkušenosti s Java ME.

NetBeans Mobility Pack


Vizuální designér z Mobility packu v
NetBeans 5.5

Zřejmě nejvíce inovativní funkčností
Mobility Packu pro NetBeans 5.5 je podpora SVG
(Scalable Vector Graphics). Problémem mnoha mobilních
aplikací je různá velikost mobilních zařízení. Díky
SVG je možné vytvářet aplikace, které vypadají dobře
nezávisle na velikosti displeje. Také je možné
vytvářet různé animace a zvýšit tak interaktivitu
mobilních aplikací.

Mobility Pack ve verzi 5.5 také přináší
podporu frameworku JMUnit, který slouží k testování
mobilních aplikací. Javě se na mobilních zařízeních
velmi dobře daří, více než 1 miliarda mobilních
telefonů dnes podporuje Javu a Javu lze také nalézt v
automobilech, PDA, videorekordérech a v mnoha dalších
přístrojích.

Visual web pack je nový přídavný balíček,
který umožňuje vytvářet webové aplikace pomocí drag
& drop. Tato funkčnost byla již dříve dostupná ve
vývojovém prostředí Java Studio Creator 2, ale mnoho
vývojářů si přálo používat jediný program pro vývoj
web aplikací. Sun zareagoval na tyto požadavky tím,
že vytvořil Visual web pack pro NetBeans, který
umožňuje používat funkčnost z Java Studio Creator v
NetBeans. Narozdíl od Java Studio Creator je však
Visual web pack obohacený o podporu standardu Java EE
5 a lze pomocí něj vytvářet aplikace běžících na
různých aplikačních serverech včetně serveru Tomcat.
Také je možné využívat všech nových vlastností
NetBeans 5.5, jako jsou např. mnohá vylepšení editoru
či podpora dalších versioning systémů.

NetBeans Visual Web Pack

Visual web pack – vývoj web aplikací může
být jednoduchý

Visual web pack lze použít pro vizuální
mapování dat na JSF komponenty. Lze tedy jednoduše
zobrazit data z podnikové databáze v JSF komponentě
pro tabulku. Stačí jen přetáhnout databázovou tabulku
na komponentu a ta zanalyzuje databázová metadata a
provede data binding. Samozřejmostí je možnost změnit
SQL dotaz a to opět vizuálním způsobem, lze též
jednoduše nastavit závislosti pomocí cizích klíčů.
Visual web pack dále obsahuje pokročilý editor CSS a
umožňuje používat bohaté AJAX komponenty. Spolu s
Visual web pack získáte velké množství komponent,
které můžete použít ve vašich aplikacích. Stejně jako
ostatní přídavné balíčky pro NetBeans a NetBeans
samotné je i Visual web pack dostupný zdarma a lze
jej stáhnout bez nutnosti registrace.

Enterprise pack je nový balíček, který
umožňuje vytvářet SOA (Service Oriented Architecture)
aplikace. Je možné vytvořit business process v jazyku
BPEL a jsou dostupné vizuální nástroje pro definici
tohoto procesu. Dále tento balíček obsahuje vizuální
editory pro soubory typu WSDL a XML schema. Spolu s
Enterprise pack Sun distribuuje JBI engine, získáte
tedy všechny nástroje potřebné pro vývoj SOA
aplikací.

NetBeans Profiler je dostupný již od verze
4.1 a poskytuje bohatou funkčnost pro profilování CPU
výkonu i paměťové náročnosti aplikací. Ve verzi 5.5
je Profiler obohacen o možnost profilovat Java EE
aplikace a o profilování aplikací běžících na
64-bitových architekturách a na Intel Mac. Narozdíl
od některých konkurenčních profilerů umožňuje přesně
definovat které části aplikace mají být
instrumentovány, a tak snižuje degradaci výkonu při
profilování.

NetBeans Profiler


NetBeans Profiler – ukázka profilování
výkonu

Posledním přídavným balíčkem pro NetBeans
je C/C++ pack, který umožňuje použít NetBeans k
vývoji nativních aplikací. Narozdíl od produktu Sun
Studio od Sunu jej lze provozovat i na platformě
Windows. Mnoho lidí považuje NetBeans za výborné
vývojové prostředí pro Java aplikace, avšak dnes lze
použít NetBeans i pro další jazyky a Sun plánuje v
budoucnosti přidat podporu dalších skriptovacích
jazyků.

Možná jste si všimli, že NetBeans 5.5
poskytuje mnoho funkčnosti, která není dostupná v
ostatních vývojových prostředích nebo ji lze používat
jen v drahých komerčních produktech. NetBeans 5.5
nasazuje vysokou laťku pro ostatní vývojová prostředí
podporou nejnovějších Java standardů a to vše v
jednom integrovaném prostředí za cenu kterou si může
dovolit každý – zadarmo. Není tedy překvapivé, že
komunita NetBeans uživatelů zažívá prudký růst, za
poslední 2 roky se počet uživatelů NetBeans zvýšil
šestinásobně. Pokud se chcete i vy zapojit do této
komunity, navštivte netbeans.org, stáhněte si
NetBeans a zapojte se také do diskuzí na mailing
listech.