V tomto demu si ukážeme jak jednoduše na vývoj
webových aplikací v IDE Eclipse pomocí pluginu Web Tools
Project
.

Web Tools Project plugin flash Demo.