Při příležitosti uvolnění nové verze ORM frameworku
Ujorm 0.94 vznikla dokumentace v
českém jazyce, která obsahuje například témata:

  • stavy perzistentního objektu
  • lazy loading
  • session cache
  • DDL support
  • dědičnost entit

Z nových funkcí stojí za zmínku podpora uložených
procedur, zjednodušené mapování obecných datových
typů na VARCHAR a řada vylepšení API. Úplný popis
všech změn je tady.

Odkazy: