Byla uvolněna stabilní verze open-source ORM
frameworku Ujorm 1.00  navrženého pro rychlý vývoj Java aplikací nad
relační databází. Framework nabízí typovou kontrolu
při sestavování databázového dotazu a odhalí tak
většinu překlepů ještě před spuštěním aplikace. Při
psaní kódu lze využívat code-completion vašeho
vývojového prostředí (IDE).


V posledním roce vývoje frameworku mnoho změn
reagovalo na reálné potřeby vývojářů komečních
aplikací. Mezi hlavní novinky patří:

  • řízení session a transakcí pomocí Spring
    frameworku
  • optimalizace performace a rozšířené API
  • doplněná dokumentace
  • pozitivní ohlasy z produkčního nasazení

V současné době probíhá vývoj několika dalších
nových projektů založených na ORM frameworku Ujorm.
Vzkaz od vývojářů zní: “Ujorm se nám osvědčil a
počítáme s ním i pro další projekty”.

Odkazy: