Česká Java Users Group (CZJUG) a Platforma
informačních technologií (PIT) vás zvou na

Plzeňské setkání České Java Users Group

v úterý 2. listopadu 2010
od 17:00 hodin

v areálu Západočeské
univerzity v Plzni, Univerzitní 22, místnost UV 115

Na programu je jedna velká přednáška a dva stručné
lightning talky:

Komponentový vývoj pomocí Spring
frameworku (Radim Tlustý, Eurosoftware)

Po krátkém úvodu do problematiky komponentového
vývoje budou diskutovány standardní postupy při
využití Spring frameworku a jejich nevýhody. Jádrem
přednášky bude návrh řešení pro jednoduchý
komponentový framework postavený nad Springem. Tento
návrh bude provázena praktickými ukázkami
implementace komponentového frameworku použitého v
naší firmě.

Anonymita v síti (Aleš Padrta,
CIV ZČU)

Internet není anonymní, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Zjistěte jaké elektronické stopy
zanecháváte v síti a co mohou prozradit.

Filtrování HTML s knihovnou AntiSamy
(Jaroslav Šnajdr, Kerio Technologies)

Mnoho dnešních webových aplikací zobrazuje a
zpracovává obsah vytvořený uživateli. Javovská
knihovna AntiSamy slouží k filtrování uživatelských
HTML vstupů a prevenci útoků typu XSS. Ukážeme vám,
jak ji používáme v našem systému Kerio Workspace.

O přestávce proběhne prezentace firmy Eurosoftware
a bude k dispozici občerstvení.