Na poslední květnovou středu (30.5.) je připraveno
setkání CZJUG a
jsou připraveny dvě velice zajímavé prezentace. První
prezentace bude na téma JBuilder
on Eclipse – strengthening the open source
experience
. Druhá prezentace bude Jalapeno – pekelně ostrá
perzistence Java Objektu bez mapovaní
. Setkání
CZJUG probíhají od 18:00 na Elektrotechnické fakultě
ČVUT, v místnosti K9. Adresa: Karlovo náměstí 13,
Praha, vstup přes Strojní fakultu viz detailní informace o
CZJUG
.

JBuilder on Eclipse –
strengthening the open source experience

The Eclipse JDT provides a rich base set of
capabilities for Java development, however it is
usual to extend these base features with additional
plug-ins to meet the needs of developers. The latest
generation of JBuilder takes this same approach,
building on the Eclipse JDT and integrating popular
open source tools to deliver a comprehensive
development platform. This session will demonstrate
how JBuilder’s capabilities build on Eclipse over a
wide range of common development tasks including
building JEE applications, optimizing performance of
applications, assessing quality of source code,
effectively using UML modelling and team working in
an interactive and productive way.

Speaker Bio

Jon is Lead Evangelist and Product Line Manager
for CodeGear’s Java products across the European
region, and has over 15 years experience in the IT
industry. He has worked with JBuilder since it’s
first release, and regularly presents at conferences,
user group meetings, and other events. Jon also works
closely with CodeGear’s enterprise customer base.

Jalapeno – pekelně ostrá
perzistence Java Objektu bez mapovaní

V této prezentaci pujde o představení technologie
JAva LAnguage PErsistency with NO
mapping
, což je technologie zabudovaná do
objektové databáze CACHÉ umožňující Java vyvojářům
přímo z jejich oblíbeného IDE generovat persistentní
třídy mající sve uložiště v databázi CACHÉ a to bez
nutnosti napsání jediné řádky v cizim (rozuměj ‚ne
Java‘) jazyce. CACHÉ si umí přečíst (na základě volby
uživatele z menu v jeho IDE) definice klasických POJO
objektů a z nich vytvoří své vlastní třídy.

Tyto třídy se automaticky též vystaví v CACHÉ jako
SQL tabulky takže programátor může používat jak
objekty tak SQL dle své libovůle. Tím odpadá nutnost
používat mapovací nástroje a tez odpadá nutnost dávat
do souladu mapovaní mezi Javou a RDBMS v případě změn
objektového modelu aplikace. To se dělá automaticky.
Vývojáři mají možnost jemně ladit vysledný DB model
pomocí anotaci, ale neni to nutné.

K názvu prezentace, Jalapeno je určitý druh chili
papriček – a ty jsou pekelně ostré.

Součástí prezentace by kromě samotné technologie
Jalapeno mělo být i stručné představení CACHÉ jako
takové, aby si vyvojáři mohli udělat představu o
databázi založené na nikoliv relačním pohledu na svět
a též o jaké výhody naše DB platforma přináší jak
vývojářům tak uživatelům.