Před několika měsíci jsme připravili
anketu pro návštěvníky CZJUG. Podařilo se mi zpracovat
výsledky ankety, v přiloženém PDF naleznete shrnutí
výsledků. Mojí analýzu výsledků naleznete zde. Děkuji všem
za účast v anketě, vaše odezvy vezmeme v potaz při
přípravě dalších setkání CZJUGu.