Po předchozí přednášce ‘JSF (a Seam)’ je zde i záznam druhé přednášky nazvané 'Seam (a
JSF)'
. Obě přednášky patří byly součástí
předmětu Moderní
trendy v softwarovém inženýrství
pořádané ZČU.

Přednáška se věnuje především vysvětlení komponent,
kontextů, expression language a konverzací. Jsou
zmíněny i další vlastnosti frameworku Seam, včetně
některých praktických zkušeností, které jsme získali
při používání této technologie.