Listopadové setkání proběhne 26.11. od 18h v
posluchárně K9 na Karláku v prostorách ČVUT.
Připraveny jsou prezentace na téma Swing in
Action
(Rastislav Komara) a Google
Guice – Dependency Injection
(Lukáš Kolísko).
Patronát nad prezentacemi a občerstvením převzala
firma ET NETERA.

Swing in Action
 • Multi-threading (RMI, WebServices)
  • Hand-made adapters for server objects
  • Dynamic proxies
  • Listener invocation from other threads
  • Bugs of UI from assychronous painting
   invocation
  • Java Web Start
 • Advanced Components
  • New ways of using borders
  • Custom paintings in components
  • PLAF principles
  • MyComponent

Prednaska sa zaobera desktopovou aplikaciou
napisanou s vyuzitim Java/Swing v prostredi
Client/Server. V uvode sa zaobera aplikaciami s
viacerymi vlaknami a dopadom tohto riesenia na navrh
a poukazuje na uskalia ako prekreslovanie a udalosti
vyvolane mimo EDT vlakno. Zamysla sa taktiez nad
vyuzim navrhoveho vzoru Proxy a jeho vyhodami a
nevyhodami. Konzultuje dynamicke i staticke proxy
objekty. Zamysla sa nad vyuzitim ThreadWorker postupu
vo verzii fronty uloh a poslednej aktualne
spracovanej ulohy (SingleTaskWorker). Aplikacia
pouzitia pri prechadzani zoznamov (JList) a tabuliek
(JTable). Na zaver prvej casti sa v kratkosti zaobera
deploymentom Client/Server aplikacie tohto druhu s
vyuzitim Java WebStart technologie. Druha cast
prednasky sa zaobera tvorbou vlastnych komponent,
modifikacii vzhladu a funkcnosti existujucich a
specialne kratkou ukazkou netradicneho vyuzitia
objektu Border pre zvysenie pouzitelnosti. Zaverom
druhej casti prednaska priblizi problematiku tvorby
vlastnej komponenty s vyuzitim PLAFu pre definovanie
jej vzhladu.

Google Guice – Dependency Injection
 • Obecný úvod do DI
  • Proč používat DI
  • Základní pojmy
   • Hollywoodský princip
   • Constructor, Method, Field injection
 • Úvod do Google Guice
  • Kde, proč, autoři.
 • Hello Guice !
  • Příklad bez Guice – factory
  • Jednoduchý Guice příklad seznamující s
   popisem závislostí

   • anotace + moduly
 • Binding annotations
  • Co jsou binding annotations
  • Příklad na rozlišení více služeb vázaných na
   jeden typ anotací
 • Rozsahy platnosti objektů (Object scopes)
  • Příklad + vysvětlení
 • Providery
  • K čemu slouží
  • Spolupráce objektů v různých scopes
  • Custom providery
  • Příklad
 • Lazy inicializace a eager singletony
 • AOP interceptory
 • Static a optional injection
 • Development stages
  • Vysvětlení pojmu v rámci Guice
 • Integrace s jinými frameworky a technologiemi
  • Spring, JNDI, JMX, Struts2, Wicket, DWR
  • Kde mají Guice pod pokličkou
 • Jak to funguje ?
  • Stručné seznámení s architekturou a vlastní
   implementací DI v Guice