Lednové setkání proběhne 28.1. od 18h v posluchárně
K9 na Karlově náměstí v prostorách
ČVUT. Připravena je prezentace Jakuba
Podlešáka
na téma JSR311 — JAX-RS:
Java API pro RESTful web services
a
prezentace na téma Glassfish v3 od vývojáře
Glassfish Kohsuke
Kawaguchi
.

JSR311 — JAX-RS: Java API pro
RESTful web services

Cílem prezentace bude ukázat jak se dají psát
RESTful web services v Javě pomocí JAX-RS. Učastníci
prezentace by měli být okamžitě po jejím skončení
schopni sami jednoduché REST aplikace v Javě psát. Na
začátku nemůže chybět krátký úvod do RESTu; řeknu jak
REST vznikl a co to vlastně je. Stručně také shrnu
proč by se o REST lidé měli zajímat. Následovat bude
povídání o specifikaci JSR-311 (JAX-RS) a její
referenční implementaci — projektu Jersey. Na
konkrétních příkladech pak ukážu jednotlivé prvky
specifikace a jejich použití v praxi. Jednoduché
příklady budu psat přímo na místě od nuly tak, aby
bylo zřejmé co jaký kód dělá. Podle časových možností
předvedu i Jersey plugin do Netbeans IDE, který
umožňuje jednoduchým způsobem generovat REST web
services přímo z databáze, a dále nástroje na
propojení výsledného kodu s Google Map API.

Bio:

Jakub Podlešák studoval informatiku na ČVUT FEL,
kde na katedře počítačů absolvoval v roce 2001. V
současnosti pracuje v pražském vývojovém centru
společnosti SUN Microsystems v oddělení webových
služeb a technologií, kde se podílí na projektu
Jersey — referenční implementaci JSR-311. Před tím
pracoval ve stejné společnosti na projektu Metro,
jehož hlavním cílem byla interoperabilita Java WS-*
stacku s platformou .NET.

Glassfish v3

In this talk, learn how we are building GlassFish
v3, a modular application server with capabilities
ranging from scripting language containers
(JavaScript, Ruby) to Java EE containers and beyond.
The talk will discuss how we use Maven 2 to simplify
module developments, how we use HK2, a small IoC
container that emphasizes on lazy loading classes,
and how that enables us the level of extensibility we
need in GFv3.

Bio:

Kohsuke Kawaguchi is a senior staff engineer at Sun
Microsystems. He has been working on the Glassfish
application server, web services and XML, in
particular RELAX NG, W3C XML Schema, JAXB, JAX-WS,
and JAXP. He also hosts many projects on java.net,
including Hudson. More information on him can be
found at http://www.kohsuke.org