Na březnovém setkání CZJUG (26.3.2008,
18h, ČVUT Karlák – K9) budeme hostit dva speciální
řečníky. Tím prvním bude Andrea
Provaglio
s prezentací na téma Seeing
Aspects in Web Application Architectures
. Druhým
hostem bude Oldřich Kepka z HP
Software
s tématem Zajišťování
výkonnosti aplikací
.

Seeing Aspects in Web Application
Architectures

AOP is a way to deal with cross-cutting concerns in
an application. Complex Web applications are a domain
in which we find many cross-cutting concerns,
spanning from presentation to content, from business
logic to user agent and many more.

However, it's not always possible to use an AOP
framework for the development of your Web
application.

In this presentation we'll see how keeping a
few AOP concepts in mind can lead to a better design
even if you don't use an AOP framework. We'll
also see how we can apply a few common Java
programming techniques to effectively simulate
aspects on a non-AOP platform.

Zajišťování výkonnosti aplikací

Součástí každého softwarového projektu je proces
zajišťování kvality vyvíjeného softwaru. Velmi
významnou složkou tohoto procesu je zajištování
výkonosti, která je v nejednom případě podceňována. V
této přednášce Vás seznámíme s životním cyklem vývoje
HP SOA Systinet produktu a s metodikou
implementovanou naším týmem. Touto metodikou se
snažíme zajistit akceptovatelnou výkonnost našeho
produktu.

Z přednášky si odnesete znalost pojmů jako je
modelování výkonnosti, testování a meření výkonosti,
plánování kapacity, co je to stress test a load test
atd. Tyto pojmy budeme prezentovat na případových
studiích, ve kterých např. ukážeme jak vyladit Java
VM, jak monitorovat databázi a operační systém.