Na blogu projektu UJO
Framework
byly zveřejněny výsledky testu rychlosti
XML perzistence UJO objektů. Výsledky jsou příznivé
zejména ve srovnání s XML perzistencí implementovanou v
JRE 6.0 .

UJO Framework poskytuje
objekty s odlišnou architekturou od JavaBeans s
několika zajímavými vlastnostmi, poslední verze
(0.73) má implementovanou podporu zápisu XML
atributů. Více informací je například zde. K dispozici je i referenční projekt
používajcí UJO objekty zvaný jWorkSheet pro měření času stráveného na
projektech.