JasperReports – tisk v Javě

autor: Kamil Ježek Úvod do problematiky tisku sestav Tento článek vznikl jako projekt pod vedením doc. Ing. Pavla Herouta, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky Copyright © Kamil Ježek, 2007 Table of Contents 1. Úvod 2. Instalace 1. Potřebné nástroje 3. Základní tisk 1. Úvod 2. První sestava […]