Javová aplikace pro každého? Ano!

Chtěli bychom shrnout zkušenost, kterou jsme učinili s technologií Java Web Start. Nasadili jsme ji v aplikaci Vklap, která slouží k podpoře sběru dat do Informačního systému výzkumu a vývoje. Uživateli jsou lidé z grantových agentur, ministerstev, univerzit, Akademie věd, rozpočtových a příspěvkových organizací, a víceméně všichni ostatní, kteří mají co činit s výzkumem a […]