JBUG.CZ – 13. května 2014 – PerfCake: Performance Testing Made Easy

Czech JBoss User Group Vás srdečně zve na setkání JBUG, které se koná v úterý 13. května 2014 v prostorách Fakulty Informatiky Masarykovy Univerzity v místnosti G101 Centrum Šumavská (mapa) od 18:00. Testování výkonu aplikací je často zanedbávanou, leč důležitou součástí vývoje. Něco o PerfCake.org jste se již mohli dozvědět na předcházejících přednáškách (viz twitter.com/perfcaketool). […]

JBoss Technologie 1: OpenShift, AS7, Forge, RESTEasy

Rád bych vám představili nový občasník s volným pokračováním, který bude představovat nejrůznější JBoss technologie v praxi. Každý díl tohoto občasníku si vymezí určitý cíl, který pokryje několik Java a JBoss technologií, a ukáže jak tohoto cíle dosáhnout. Začneme tím, že napíšeme (přesněji vygenerujeme) JEE aplikaci, která poskytne…

JBoss: Pod kapotou Enterprise JavaBean (EJB)

V poslední podčásti seriálu o JBossu věnované EJB komponentám si ukážeme, jakým způsobem je možné použít dynamický proxy objekt, seznámíme se se způsobem předávání volání na server a ukážeme si, jak je možné upravit existující konfiguraci EJB kontejneru. Napíšeme si také vlastní zachytávače volání.

JBoss: EJB a transakce

Transakce je pojem relativně často zmiňovaný a má to svůj dobrý důvod. Transakce by měla být základním kamenem J2EE aplikací. Tento díl představuje transakce v aplikačním serveru JBoss z pohledu business komponent. Ukážeme si, jakým způsobem můžeme využít server pro automatické řízení běhu transakcí.

JBoss: entity beans a dědičnost

Dnes se podíváme na různé způsoby ukládání objektů, které jsou si navzájem potomky a rodiči, tedy mají mezi sebou nějakou hierarchii. Ukážeme si, jaké tabulky se při daném nastavení vytvoří v databázi, jak vypadají SQL dotazy pro načtení jednoho a všech objektů a jaké s tím jsou spojené výhody a nevýhody.

Entity beans v JBoss

Nadešel čas seznámit se s dalším typem business komponenty, s entity beans. Entitní komponenty mají za úkol perzistenci dat, bez které se většina aplikací neobejde. Zachovávají vlastnosti objektového programování a přitom se pohodlně ukládají do relační databáze. Jak to celé funguje?

Komponenta Session beans v JBoss

V tomto dílu seriálu se podíváme na jeden ze tří typů business komponent, na session beans. Tento typ komponent jsme v minulých dílech již několikrát používali, aniž bychom je nějak podrobněji zkoumali. Ukážeme si možnosti session beans ve verzi 3.0 a jak je s jejich pomocí možné stavět enterprise aplikace.

Bezpečnost aplikačního serveru JBoss

Dnes se seznámíme s možnostmi zabezpečení enterprise aplikací v aplikačním serveru JBoss. Zabezpečení je v současnosti žhavým tématem, protože nikdo nechce zpřístupnit své služby nepovolaným uživatelům. Naštěstí nemusíme kód pro autentizaci a autorizaci psát sami, ale můžeme jednoduše využít nabízené služby.

JBoss: Intermezzo – ukázka využití

V minulém dílu jsme mluvili o celé řadě užitečných služeb, které nám JBoss aplikační server poskytuje. Dnes si na velmi jednoduchém Hello World příkladu ukážeme, jak tyto služby využít. Uvidíme, jak malé úsilí musíme vynaložit, abychom dosáhli velkých věcí, a jak nám AS může zjednodušit práci.

JBoss: Aplikační server

Aplikační server je v dnešní době poměrně moderní a často používané slovní spojení. Jak si ale takový aplikační server představit? A je skutečně k něčemu potřeba? V tomto článku se pokusíme odpovědět na tyto otázky a představíme si jeden z nejpoužívanějších open-source aplikačních serverů: JBossAS.

JBoss: Stručně z historie a jemný úvod

Když se řekne JBoss, většina lidí si vybaví aplikační server. JBoss AS je však jen jedním kouskem z velké skládanky open source projektů, které jsou vyvíjeny z části komunitně a z části firmou JBoss. V tomto novém seriálu se postupně seznámíme s jednotlivými projekty formou praktických ukázek.