21.6.2017 se uskuteční historicky první CZJUG ve
Olomouci. Přednáška bude na téma Stream
processing a Hazelcast Jet
. Pokud se na
přednášku chcete podívat, zaregistujte se prosím
na http://srazy.info/czjug-olomouc/7389 .

Zpracování velkých dat je tradiční doménou
distribuovaných dávkových systémů, jako Hadoop.
Nedostatkem dávkového zpracování je velká latence.
Stream processing nástroje tento problém řeší a
umožňují zpracovávat miliony událostí z IoT senzorů
nebo sociálních sítí v téměř reálném čase. Jsou
základem event-sourcing architektur. Vysvětlíme si,
na jakých principech stojí a čím se jednotlivé
produkty liší. Představíme si Hazelcast Jet —
knihovnu, která vás přesvědčí, že distribuované
zpracování dat nemusí být složité.

Do Olomouce za námi přijede Vladimír
Schreiner
 ze společnosti Hazelcast. Vladimír o sobě napsal: „Jsem
produktovým manažerem Jetu. Chci zjednodušit způsob
pro zpracování dat — motivaci a chuť jsem našel během
předchozího desetiletého působení v enterprise
vývoji.“