15.6.2017 se uskuteční letos již 3. CZJUG ve Zlíně.
Přednáška bude na téma JSON a podpora v Java
EE
. Pokud se na přednášku chcete podívat,
zaregistujte se prosím na http://srazy.info/czjug-zlin/7298 .

Podpora JSONu je důležitou součástí nadcházející
verze Java EE. Na této přednášce si představíme
JSON-P a JSON-B API, vysvětlíme si, co je spojuje a
jak mohou být vzájemně použity. Následně si ukážeme
novinky ve standardu JSON-P, jako jsou JSON Patch,
JSON Pointer a JSON Merge Patch stejně jako klíčové
vlastnosti standardu JSON-B jako například standardní
a volitelné mapování, adaptéry a seralizátory.

Tentokrát za námi do Zlína přijede Lukáš
Jungmann
 ze společnosti Oracle. Lukáš pracuje ve firmě Oracle jako
softwarový inženýr, kde v současné době pracuje na
JSR 338 Java Persistence API, JSR 67 Java API for XML
Messaging, JSR 224 Java API for XML-Based Web
Services a účastní se implementace JSR 374 Java API
for JSON Processing a JSR 367 Java API for JSON
Binding. Mezi jeho další projekty patří například
EclipseLink – referenční implementace JPA. V
minulosti pracoval na projektech NetBeans, Metro,
GlassFish, JBoss Tools.