Hostem 104. dilu je Jan Macháček, autor několika knih například Pro Spring, který se
nyní věnuje vývoji reaktivních aplikací nad TypeSafe
stackem tj. Scala, Akka, Play.io, Spray.io.