Jako téma tohoto dílu jsme zvolili programovací
jazyk Erlang,
který je nejenom vhodný pro psaní telefoních
ústředen, ale jak se dozvíte, i pro distribuované
systémy a algoritmy. Hostem tohoto dílu byli pánove
Jan Chochol, David Kubečka a Luboš Veselý.