Do tohoto dílu jsme pozvali hosty ze společnosti
GMC, jmenovitě Petra Novotného, Karla Steinmetze a Zdeňka Obsta, a tématem byl programovací jazyk
Kotlin.