Do tohoto dílu, který jsme nahrávali na konferenci
Devel.cz
2015
, jsme pozvali Daniela
Steigerwalda
, který se rozpovídal nejenom o
frameworku Este.js, Reactu, Fluxu a izomorfních aplikacích.