Do 131. dílu dorazil Jiří Hana a Petr
Hamerník
z firmy Geneea, která
pracuje na textové analytice. Analýza sentimentu
během hokejového Mistrovství světa v Praze nebo
dobrého vojáka Švejka a jeho cesty do Haliče. To
všechno jsou příklady, na kterých nám Jirka s Petrem
ilustrovali možnosti jejich enginu. Vizuální
představu můžete získat z této prezentace.