Do 136. dílu se nám podařilo ulovit Zdeňka Cendru a Veroniku Miňovskou z firmy CDN77 a bylo to
povídání tuze zajímavé. CDN je alias pro Content
Delivery Network, kterou se rozhodl Zdeněk vybudovat
a provozovat v celosvětovém měřítku. Kromě toho, že
to je technicky složité (evidentně záleží na úhlu
pohledu, jak vás Zdeněk přesvědčí) – děláte
distribuovaný systém, který musí škálovat v prostředí
internetu, plus řešíte první nejtežší počítačový
problém, invalidaci cache – musíte zároveň bojovat s
konkurencí v podobě velkých hráčů jako je Akamai a
spol.