148. díl převážně nevážně doufejme o věcech
zajímavých, další update z naší dílny.