Do 162. dílu jsme pozvali Janku Chudlíkovou a
věnovali se hackingu mozku. Janka nám vysvětlila jak
funguje mozek a co musíme udělat pro to, abychom
přeprogramovali mozkové synapse a nebyli sami sobě
největší překážkou.