Tentokrát jsme zavítali na akademickou půdu MFF UK
za Martinem Děckým z Katedry distribuovaných a
spolehlivých systému. Naše povídání se točilo především kolem jádra
operačního systému a jeho architektuře takže jsme se
dostali od monolitické architektury, přes
microkernely až po unikernely. Dotkli jsme se
Dockeru, virtualizace a cloudu. To všechno jsou totiž
témata, se kterými architektura operačních systému
resp. jádra dost úzce souvisí.