V tomhle díle jsme se s Robertem
Vojtou
alias Zrzkou pustili do
serverless a probrali naše zkušenosti s tímto
přístupem. Co funguje, co nefunguje a proč to není
univerzální řešení všech problémů.