V mikulášském díle opět převážně nevážně na různá
temata z našich mrzkých životů.