V posledním díle a jubilejním dvacátém v roce 2017 k nám zavítal Vít Ježek s tuze zajímavým projektem
sdílení kol s názvem Rekola. Vítek nám popsal cestu k
tomuto projektu, která pochazí z recesistických akcí
s leitmotivem v podobě oživení veřejného prostoru.
Vítkovo poutavé povídaní stoji za pozornost.