Další díl s pořadovým číslem 191. je tu. Opět jsme
naladili převážně nevážně o věcech, které řešíme.

 • Arcade city, asi to bude podvod File
  https://medium.com/@CTUAgentIvan/arcade-city-is-a-scam-98c22c557f18
 • Běh integračních testů
  https://twitter.com/tlamr/status/973974500013461505
 • LaunchDarkly služba pro fázované releasy
  https://launchdarkly.com/
 • Feature flags technika od Martina Fowlera
  https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html
 • Limitace chaos engineeringu
  https://medium.com/production-ready/the-limitations-of-chaos-engineering-2a74816c0df3
 • Teorie rozbitych oken
  https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory
 • Fackup s Windows Vista
  https://hackernoon.com/what-really-happened-with-vista-4ca7ffb5a1a
 • Win DB filesystem od Billa Gatese 
  http://www.zdnet.com/article/bill-gates-biggest-microsoft-product-regret-winfs/
 • Dunbárova konstanta o maximalní velikosti
  skupiny a sociálních vazeb
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar%27s_number