V dalším díle jsme se sešli s Davidem Várou a
tématem byla real time databáze Google Firestore.