Po dlouhé odmlce jsme se opět sešli a připravili
takové kratší povídání, ve kterém jsme naťukli NoSQL
databáze. Doufáme a slavnostně slibujeme, že naše
odmlka nebude dlouhá ;-).

Doporučené čtení