Další díl jsme zasvětili povídání o Behavior-driven development a světem zkratek
BDD, TDD nás provedl Daniel Kolman. Probrali jsme co je to BDD,
vztah k TDD. Proč to vzniklo a jaké problémy to má
adresovat. K čemu se to hodí/nehodí, jestli to může
fungovat v staticky typovaných jazycích, jak testovat
legacy kód, knihovny, tooling a hlavně rozdíl mezi
Chicagskou a Londýnskou školou. Vaše ohlasy sdílejte
na naší fan
stránce
.