Hostem tohoto dílu je Aleš
Roubíček
a tématem reaktivní programování. Věnovali jsme se
základním architektonickým kamenům tohoto přístupu –
responsivnosti, škálovatelnosti, odolnosti a
událostnímu modelu. Vaše ohlasy očekáváme na naší fanouškovské
stránce
.

Odkazy