Únorové setkání Czech Java User Group probehne
22.2. od 19 hodin v posluchárně S5 na
Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na
Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás dvě
prezentace Multiplatformní vývoj v Jave (Petr
Ferschmann
), Debugging v Jave (Ondřej
Nekola
). Pokud se chystáte přijít, dejte nám
vědět formou hlasování v anketě na hlavní strance portálu java.cz.

 

Multiplatformní vývoj v Jave

Na první pohled se zdá, že vývoj multiplatformních
aplikací v Javě jesamozřejmostí. Když se ale na
problém podíváte důkladněji, zjistíte, že i tak se
musí řešit mnoho problémů. Zmiňme třeba instalátory,
spouštění služeb, odlišné chování či vizuální
integraci (Look and Feel, layout, ikonky). Povíme Vám
o našich zkušenostech, které jsme získali při vývoji
multiplatformního účetnictví WinStrom FlexiBee.

Debugging v Jave

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země
pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a
Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Buď
světlo! I bylo světlo.

A Hospodin dštil na Sodomu a na Gomoru
sirou a ohněm od Hospodina s nebe. A podvrátil ta
města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch
měst, i [všecko], což roste z země.

I pokud programujeme jako bozi, jednoho dne
zjistíme, že je potřeba nejen přidávat vlastnosti,
ale čas od času i odstranit nějakou tu mušku. A
zatímco o tom, jak napsat co nejméně chyb všichni
mluvíme téměř neustále, unittestujeme, mockujeme nebo
používáme statickou analýzu, okamžiky, kdy se
potýkáme s chybami, jsou mnohdy smutné a osamělé.

Společně si zkusíme trochu posvítit nejen na
chyby, ale i na celý proces debugování. Pokud se vše
zadaří, tak na konci budeme nejen vědět, kde je
zakopán pes, ale i kde najít lopatu a jak ho
vyhrabat.