Dubnové setkání Pražské Czech Java User Group
proběhne 23.4.2012 od 19h hodin v posluchárně S5 na
Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na
Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás dvě
prezentace: Grizzly NIO Framework
Overview
(Oleksiy Stashok) a
Distribuce dat z cloudu na více jak 100
milionu klientů
(Zbyněk Šlajchrt). Sponzorem
setkání je firma Anywhere, která zajištuje občerstvení. Vstup na
akce CZJUGu je zdarma, a není třeba se předem
registrovat. Pokud se chystáte přijít, dejte nám
vědět formou hlasování v anketě na hlavní stránce
portálu java.cz.

Grizzly NIO Framework Overview

Writing scalable server applications in the Java™
programming language has always been difficult. The
Grizzly NIO and HTTP framework has been designed to
help developers to take advantage of the Java™ NIO
API. Grizzly’s goal is to help developers to build
scalable and robust server and client applications
using NIO and we are also offering extended framework
components: HTTP Framework, Websockets, Servlet,
HttpService OSGi and Comet. During the presentation
we’ll talk about core Grizzly architecture, go throw
the basic modules and their functionality. The most
interesting features like HTTP server and client,
Websockets, Comet; will be discussed in more details
with code samples.

Distribuce dat z cloudu na více jak
100 milionu klientů

Cílem prezentace je ukázat, jak lze v krátkém čase
a za přijatelných nákladů distribuovat data z cloudu
na více jak 100 milionů klientů. Řešení bude
představeno na reálné aplikaci, která slouží k
průběžné aktualizaci klientů antiviru Avast.
Posluchač bude mít tak možnost seznámit se s celkovou
architekturou aplikace, použitými technologiemi, tipy
a triky, ale také s úskalími, která čekají na
vývojáře či systémového administrátora při řešení
obdobných problémů. Jedná o další javovskou cloudovou
aplikaci provozovanou v Avastu, jejímž základem je
především NIO framework Netty a knihovna Google
Protocol Buffers.