Listopadové setkání Pražské Czech Java User Group
proběhne 28.11.2011 od 19h hodin v posluchárně S5 na
Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na
Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás dvě
prezentace: Inspekce zdrojového kódu J2EE
aplikací s generováním komplexních fragmentu
uživatelského rozhraní
(Tomáš
Černý
) a Zkoumání memory leaks na
produkčních systémech
(Martin
Rexa
). Vstup na akce CZJUGu je zdarma, a není
třeba se předem registrovat. Pokud se chystáte
přijít, dejte nám vědět formou hlasování v anketě na
hlavní stránce portálu java.cz.

Inspekce zdrojového kódu J2EE
aplikací s generováním komplexních fragmentu
uzivatelského rozhraní

Nástroj pro automatické generování fragmentů
uživatelského rozhraní softwarových aplikací. Nástroj
dokáže generovat výstup do různých platforem. Je
umožněna podpora on-demand generování uživatelského
rozhraní dle specifických požadavků jako jsou
uživatelská práva klienta či kontext. Výsledné
rozhraní může zvýšit výkonnost při načítání aplikace
a umožní generovat různé varianty výstupů. Použitý
nástroj umožní redukovat duplicity a závislosti v SW
aplikaci a tím zjednodušit údržbu i vývoj. Nástroj
dále umožňuje transformaci modelů, a lze ho použít
jako jádro pro generování zdrojového kódu z modelů
CASE nebo MDA nástrojů.

Tomáš Černý vystudoval Mastera na Univerzitě
Baylor, TX a Inženýra na Fakultě elektrotechnické,
ČVUT v Praze. V současné době studuje doktorandské
studium na ČVUT se zaměřením optimalizace web
aplikací, kde zároveň učí softwarové inženýrství a
návrhové vzory jako asistent. Mimo tyto aktivity také
školí v počítačové škole GOPAS a je členem
headquarters ACM-ICPC. Mezi poslední publikace patří
ACM, IEEE a Springer konference zaměření na
generování uživatelského rozhraní a optimalizaci
rychlosti web aplikací.

Zkoumání memory leaks na produkčních
systémech

Zkoumání chyb aplikací na produkčních systémech se
liší od postupů používaných při vývoji nebo
testování. Důvodem bývá časová náročnost,
bezpečnostní omezení apod. Prezentace se zabývá
postupy při odhalování problémů s využitím paměti v
J2EE aplikaci v produkčních systémech – analýza log
souborů, profiling, analýza heap dumpu. Na závěr
budou diskutovány příklady chyb z praxe.