Listopadové setkání Pražské Czech Java User Group
proběhne 3.11. od 19h v posluchárně S5 na
Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na
Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás
prezentace na téma mikroslužeb – Vývoj
“mikroslužeb“ s Jersey
(Jakub
Podlešák
) a „Bootiful mikroslužby“ se
Spring Boot
(Martin Tošovský).
Vstup na akce CZJUGu je zdarma, a není třeba se
předem registrovat. Pokud se chystáte přijít, dejte
nám vědět formou hlasování v anketě na hlavní stránce
portálu java.cz.

Vývoj “mikroslužeb“ s Jersey

“Mikroslužby” představují v poslední době stále
populárnější přístup pro návrh komplexních
softwarových řešení. Jedná se o architekturu, která
se opírá o soubor malých, nezávisle nasaditelných,
jednoduše nahraditelných a spravovatelných
“mikroaplikací”, které spolu dokážou spolupracovat
prostřednictvím jasně definovaného rozhraní. Jersey 2
nabízí implementaci JAX-RS 2.0, což je Java EE API
pro psaní REST aplikací.

Během prezentace představím vlastnosti Jersey 2
které jdou nad rámec standarního Java EE API, a které
podporují vývoj “mikroslužeb”, které se obejdou bez
plnohodnotného Java EE aplikačního serveru, dají se
jednoduše nasadit, a přitom lze jejich rozhraní
nadále jednoduše vyvíjet deklarativním způsobem
definovaným pomocí JAX-RS API. Veškerou funkcionalitu
budu předvádět naživo na platformě RaspberryPi.

Autor: Jakub Podlešák pracuje jako vývojář pro
pražskou pobočku firmy Oracle

„Bootiful mikroslužby“ se Spring Boot

Představme si služby založené na technologiích
Spring. Mohou obsahovat moduly Spring MVC pro
implementaci webové vrstvy, Spring Data pro
persitenci dat, Spring Integration pro integraci s
externími systémy, Spring Security pro
autorizaci/autentizaci nebo Spring Batch na ETL.
Nastavení a „rozfungování“ (bootstrapping) podobné
aplikace pro produkční prostředí bude vyžadovat velké
množství konfigurace – vytvoření a nastavení
konfiguračních bean (ať už v XML nebo pomocí
java-config), externalizaci konfigurace, nastavení
webového serveru, konfigurace prostředí pro běh
integračních testů, vytvoření metrik pro vzdálený
monitoring nebo vystavení rozhraní pro vzdálenou
správu (JMX, SSH remote shell, JMX over HTTP). Pro
zefektivnění a zjednodušení velké části těchto
operací byl vytvořen projekt Spring Boot.

Projekt Spring Boot poskytuje pohodlnou cestu jak
vytvořit plnohodnotnou Spring aplikaci s minimem
konfigurace. S pomocí Spring Boot lze jednoduše,
pohodlně a rychle vytvořit soběstačnou, spustitelnou
a snadno testovatelnou „mikroslužbu“ založenou na
technologii Spring obohacenou o znovupoužitelné
prvky, jejíž defaultní konfiguraci lze jednoduše
upravit na míru konkrétnímu řešení.

Prezentace má za cíl představit projekt Spring Boot
a na praktických příkladech vysvětlit princip
fungování některých základních stavebních komponent
tohoto frameworku. Dále bude představena možnost jak
framework rošířit pro vlastní specifické případy
použití.

Autor: Martin Tošovský pracuje jako vývojář u firmy
GoodData