Czech Java User Group ve spolupráci
s Fakultou
informačních technologií ČVUT
pořádá dne
19.5.2010 od 18h v Bellingově sále Národní technické knihovny
workshop na téma MDA a generátory kódu
pod vedením Jiřího Fabiána a Jiřího Píši
ze společnosti JetMinds. Součástí bude i soutěž o něco na
sebe.

Abstrakt

Tento workshop se bude snažit napravit poněkud
zprofanovaný pohled na MDA a obecně generátory kódu a
ukázat jejich praktické využití pro odbourání opičí
práce. Ukážeme si framework openArchitectureWare a vývoj šablon v něm
pomocí EXT a XPAND2 pro generování kusů kódu z 2
populárních case nástrojů Enterprise
Architect
a MagicDraw UML.
Předvedeme si mavenizaci celého procesu a využití
existujících sad šablon Fornax pro generování
JPA/Hibernate, JAX-WS a dalších typů entit.
Předvedeme netriviální realný projekt (>80
webservice, >500 entit) využívající MDA a jeho
architekturu. Pokud zbyde čas, budeme se věnovat
tvorbě vlastních DSL a editorů.

Vstupní předpoklady

Zakladní znalost XML, UML a bystrá mysl. Každý
účastník by měl mít vlastní notebook s
nainstalovanými materiály (jedná se o speciální
distribuci Eclipse viz níže) a Apache Maven.

Dále si stáhněte metamodel.

Přednášející

Ing. Jiří Filemon Fabián je absolventem ČVUT,
koautorem podcastů CZPodcast a JetCast, majitelem
firmy JetMinds a nadšencem do nových technologií.
Jeho myšlenky dne můžete sledovat na
twitteru
.

Jiří Píša je spolumajitelem společnosti JetMinds,
mnoholetým freelance vývojářem/architektem, fanouškem
Apple a koautorem podcastu JetCast. Jeho myšlenky dne
můžete sledovat na twitteru