Fůůj třináctku tu nechci. Původně
jsme mysleli, že podcast číslo třináct vynecháme a
navážeme rovnou čtrnáctkou, protože jsme pověrčiví,
ale nakonec jsme zůstali u té třináctky. Ta přináší v
nestandardní stopáži celkem 85 minut nabitých
novinkami z Javy a tématem, za které jsme vybrali
jazyk Ruby a framework Ruby On
Rails
.

Odkazy
Ruby a Ruby On Rails review

Jan Šterba napsal pěkné review, kde opravil pár nepřesností a přidal
další postřehy.